رویه های حفاظت (Privacy Policy)

حفظ حریم خصوصی کاربران:

مفتخریم که شما از کاربران ما هستید. این متن سیاست کلی ما در قبال حفظ حریم خصوصی کاربران را اعلام می دارد.

بموجب مندرجات این متن، فاناتیک حفاظت و امنیت کامل اطلاعات مشترکین را تضمین می نماید.

روشها و رویه های حفاظت از اطلاعات خصوصی کاربران:

فانایک اطلاعات زیر را جمع آوری می کند:

این اطلاعات به صورت امن در اختیار فاناتیک قرار دارد و نزد فاناتیک محفوظ خواهد بود و به هیچ وجه در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت. فاناتیک بمنظور جلوگیری از اختلالات و سوءاستفاده و همچنین در جهت پیش برد در ارائه سرویسها و محصولات، اطلاعات مشترکین را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد تا از کوچکترین اشکالات جلوگیری نماید . همچنین این امر در روند توسعه و بهبود خدمات پردازش‌داده زحل‌تک و امنیت استفاده از خدمات و اطلاعات کلیه مشترکین کمک کننده خواهد بود.

تغییر در رویه های حفاظت و امنیت سایت

با توجه به اینکه رویه های حفاظت ممکن است دستخوش تغییراتی شود، قطعاً قبل از اعمال این تغییرات، فاناتیک مراتب را در وب سایت خود اعلام خواهد نمود تا به اطلاع کاربران برسد.